TIETOA HHO-KAASUSTA JA TÄMÄN EDUISTA

HHO-kaasu

Sitä sanotaan myös Brownin kaasuksi (englanniksi Browns Gas, HHO gas, fire damp, detonating gas, oxyhydrogen gas) ja se koostuu kahdesta osasta vetykaasua ja yhdestä osasta happea.

Tavalliset happi ja vety, joita myydään kaupoissa tai saadaan tavallisien elektrolyyttien avulla, toimitetaan O2- ja H2-muotoisina. Toisin sanoen kummankin kaasun molekyylissa on kaksi atomia. Tämä tila on vakaampi, kuin jos yksittäiset atomit on erotettu (varautuneet ionit) ja kukin atomi on olemassa erillään.

Ongelma H2:n ja O2:n kanssa palavina kaasuina on se, että ennen kuin nämä rupeavat yhdistymään muuttuakseen H2O:ksi, näiden on hajottava H- ja O-atomeiksi.Tähän tarvittava energia on suurin osa siitä, jota saa näiden reagoidessa H2O:n muodostumisessa.

Se mikä tekee HHO-kaasusta ainutlaatuista ja arvokasta, on että kaasu ei ole H2- ja O2-molekyylien molekyylimuodossa, vaan siinä nämä ovat yksiatomisessa tilassa (yksi atomi per molekyyli). Tässä tilassa, kun vety palaa loppuun (reagoi hapen kanssa), 3,8 kertaa enemmän energiaa palautetaan.

HHO-kaasu polttomoottorissa

Tärkeintä on kuitenkin sanoa näistä tuloksista, jotka on saatu HHO-kaasua käytettäessä polttomoottorissa. Yksiatominen vety toimii ylikatalyyttina eri hiilivetypolttoaineille ja HHO-kaasun vaikutuksen tuloksena on moottorin parametrien palautus lähes tehdasarvoihin, mikä mahdollistaa polttoaineen parhaan mahdollisen palamisen, paineen ja siten tehon nousun, osien kulumisen pienenemisen ja moottorin käyttöiän pitenemisen. 

Puhtaampi palaminen vähentää loppujen lopuksi haitallisia päästöjä merkittävästi, mikä on todennettavissa silmämääräisesti sekä pakokaasunäytteiden tutkimustuloksin ennen puhdistusta ja sen jälkeen!

Vety

HHO-kaasuun sisältyvä vety hapettuen (palaen) hapen ympäröimänä, joka, myös sisältyy HHO-kaasuun, luo voiman, keskittyneen energiapäästön, jonka määrä ei ole suuri, mutta energian purkaus tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa, mikä luo suotuisan ympäristön keskittyneen hiilen hapettumisen käynnistymiselle. Vety- ja happiseoksen leimahduksessa hiilikerrosten pintajännitys häiriintyy, minkä seurauksena erittäin luja hiilikerros hajoaa. Nämä hajonneet hiilikerrokset HHO-kaasun leimahduksessa vapautuvan energian vaikutuksen alaisena hapettuu ja poistuu polttomoottorista CO-muodossa sekä CO2-hiilidioksidimuodossa näkymättömänä kaasuna. HHO-kaasun palamisen seurauksena moottorin sylinterissä muodostuu ylikuumaa vesihöyryä, joka pakoputkistossa jäähtyen tiivistyy ja muuttuu vedeksi.

 

 

 

Auton pakoputkistoon kertynyttä vettä pois huuhtovat hapettumatta jääneet kiinteät hiilihiukkaset pakoputkesta valuvaa mustaa nestettä muodostaen. Kuitenkin suurin osa hiiltä, lähtee auton moottorista täysin meiltä huomaamatta kaasuna, jolla ei ole väriä eikä hajua, CO-hiilioksidin ja CO2-hiilidioksidin muodossa.

ARVOSTELUT

Moottori kävi hiljaisemmin ja tasaisemmin jo puhdistuksen aikana sekä savuisuus pieneni huomattavasti puhdistuksen lopussa!
Volvo
Diesel
Rupesi tuntumaan siltä, että nopeuden saavuttaminen on vaivatonta. Katsastuksessa saadaan nähdä toimintatulos numeroin.
Grand Cherokee
Diesel
Tämä BMW X5 3.0 alkoi savuamaan. Omistaja päätti oikein, että kääntyi meidän puoleemme. 40 minuuttia ja 100 euroa ja pakokaasu on paljon puhtaampaa.
BMW x5
Diesel

Neuvonta maksutta